Oo親親Oo餜凍
超级版主

[2017] [大陆] [奇幻] [连载] [BT/网盘下载][九州·海上牧云记][全75集打包][国语中字][MP4/MKV][540P/720P/1080P/2160P][多版]

-->

◎译 名 美人如玉剑如虹/海上牧云记

◎片 名 九州·海上牧云记

◎年 代 2017

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情/动作/爱情/奇幻/古装

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2017-11-21(中国大陆)

◎豆瓣评分 7.5/10 from 713 users

◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26322999/

◎BT之家整理 http://www.btbtt.me/

◎集 数 75

◎片 长 45分钟

◎导 演 曹盾 Dun Cao

◎主 演 黄轩 Xuan Huang

   窦骁 Shawn Dou

   周一围 Yiwei Zhou

   张佳宁 Jianing Zhang

   文咏珊 Janice Man

   万茜 Qian Wan

   张钧甯 Chun-Ning Chang

   蒋勤勤 Qinqin Jiang

   俞灏明 Haoming Yu

   热依扎 Rayza

   徐璐 Lu Xu

   王千源 Qianyuan Wang

   王思思 Sisi Wang

   芦芳生 Fangsheng Lu

   李心艾 Hsin-Ai Lee

   孙坚 Oscar Sun

   阚清子 Qingzi Kan

   矢野浩二 Kôji Yano

   李念 Nian Li

   李凯馨 Eleanor Lee

   彭冠英 Guanying Peng

   曹卫宇 Weiyu Cao

   顾璇 Xuan Gu

   何杜娟 Dujuan He

   李子峰 Li Zifeng

   蒋毅 Yi Jiang

   蔡鹭 Lu Cai

   高叶 Ye Gao

   韩朴俊 Pujun Han


◎简 介


 大端朝全盛之际,牧云皇族和穆如世家三百年的盟约因为一个预言而冰裂。预言说,六皇子牧云笙执剑则天下大乱,而穆如寒江将成为未来的皇帝。以牧云栾和牧云德为代表的地方势力密谋趁机夺权,为此不惜与邪恶势力合作。太子牧云笙不爱江山不信天命,为追寻真爱宁愿牺牲权力地位。穆如寒江生于世家长于市井,喜欢自由,又想守护秩序,历经艰险磨难,终于回归家族。硕风和叶在与穆如铁骑的战斗中失去了亲人和族人,经过了血与火的洗礼,生与死的诀别,人情的冷暖,权力的碰撞之后,他从一个复仇者成长为铁沁之王。


#1楼
发帖时间:2017-11-21 20:33:03   |   回复数:47
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 720P 网络版 国语中字 全75

百度网盘 密码: vxhj 只保证最新集 失效请用本楼BT 亲测度盘秒离


29 个附件 售价 大小 下载 时间

1-12.torrent 0 金币 129.40K 11758 次 8月前

1-14.torrent 0 金币 114.88K 10995 次 8月前

1-16.torrent 0 金币 140.72K 3665 次 8月前

1-18.torrent 0 金币 155.43K 6957 次 8月前

1-22.torrent 0 金币 101.69K 5201 次 8月前

1-24.torrent 0 金币 110.91K 4344 次 8月前

1-28.torrent 0 金币 91.21K 2821 次 8月前

1-30.torrent 0 金币 152.03K 5516 次 8月前

1-32.torrent 0 金币 133.70K 1505 次 8月前

1-34.torrent 0 金币 140.94K 2051 次 8月前

1-36.torrent 0 金币 166.64K 1659 次 8月前

1-38.torrent 0 金币 129.47K 2814 次 8月前

1-40.torrent 0 金币 101.04K 3353 次 8月前

1-42.torrent 0 金币 145.63K 595 次 8月前

1-44.torrent 0 金币 100.83K 1806 次 8月前

1-46.torrent 0 金币 105.00K 2366 次 8月前

1-48.torrent 0 金币 108.97K 1288 次 8月前

1-50.torrent 0 金币 156.19K 2660 次 8月前

1-54.torrent 0 金币 127.51K 6559 次 8月前

1-58.torrent 0 金币 142.39K 2723 次 7月前

1-60.torrent 0 金币 146.71K 2366 次 7月前

1-62.torrent 0 金币 138.16K 756 次 7月前

1-64.torrent 0 金币 156.26K 315 次 7月前

1-66.torrent 0 金币 146.60K 3049 次 7月前

1-68.torrent 0 金币 133.08K 2681 次 7月前

01-70.torrent 0 金币 157.13K 1054 次 7月前

01-72.torrent 0 金币 166.98K 1001 次 7月前

01-74.torrent 0 金币 171.48K 1726 次 7月前

01-75.torrent 0 金币 120.22K 13514 次 7月前

9月前 #2楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MKV 540P 每集约350MB 无台标 无水印 网络版 转自XSK 全75

百度网盘 密码:vn6m 解压密码:www.xingk.cc


MP4 1080P 每集约700MB 网络版 无水印 CYW 更至66

BT下载


17 个附件 售价 大小 下载 时间

[CYW][九州海上牧云记][01-34集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 135.69K 12804 次 8月前

[CYW][九州海上牧云记][35-36集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 60.84K 7002 次 8月前

[CYW][九州海上牧云记][37-38集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 57.93K 9524 次 8月前

[CYW][九州海上牧云记][39-40集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 57.40K 7354 次 8月前

[CYW][九州海上牧云记][41-42集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 64.49K 6979 次 8月前

[CYW][九州海上牧云记][43-44集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 70.16K 6678 次 8月前

[CYW][九州海上牧云记][45-46集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 54.98K 6391 次 8月前

[CYW][九州海上牧云记][47-48集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 60.10K 6377 次 8月前

[CYW][九州海上牧云记][49-50集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 55.76K 8071 次 8月前

[CYW][九州海上牧云记][51-52集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 50.84K 5187 次 7月前

[CYW][九州海上牧云记][53-54集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 50.32K 4697 次 7月前

[CYW][九州海上牧云记][55-56集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 74.35K 4697 次 7月前

[CYW][九州海上牧云记][57-58集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 50.88K 4319 次 7月前

[CYW][九州海上牧云记][59-60集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 51.18K 3105 次 7月前

[CYW][九州海上牧云记][61-62集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 60.59K 2968 次 7月前

[CYW][九州海上牧云记][63-64集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 61.31K 3490 次 7月前

[CYW][九州海上牧云记][65-66集][国语中字][WEB-MP4][1080P][无水印][每集约700M][转载标注出处][CYW].torrent 0 金币 51.74K 2646 次 7月前

9月前 #3楼
Oo親親Oo餜凍
超级版主

MP4 900MB/2.1G每集 1080P/4K   网络版 无水印 HQC 全75打包

BT下载


34 个附件 售价 大小 下载 时间

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP01-12.2017.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 54.09K 43961 次 9月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP01-14.2017.2160p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 151.46K 26509 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP13-14.2017.1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 18.90K 24240 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP15-16.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 31.99K 36636 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP17-18.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 29.63K 32882 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP19-20.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC (1).torrent 0 金币 45.37K 31162 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP21-22.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 31.03K 26411 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP23-24.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 32.46K 27559 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP25-26.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 30.82K 27650 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP27-28.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 32.15K 27402 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP29-30.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 31.93K 26611 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP31-32.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 33.38K 24049 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP33-34.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 33.10K 23444 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP35-36.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 33.18K 21655 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP37-38.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 28.69K 25123 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP39-40.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 31.64K 21418 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP41-42.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 31.87K 20938 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP43-44.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 33.03K 20196 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP45-46.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 32.23K 20286 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP47-48.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 32.56K 19293 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP49-50.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 31.80K 18603 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP51-52.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 29.28K 21672 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP53-54.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 31.05K 20335 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP55-56.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 32.46K 18589 次 8月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP57-58.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 30.51K 18641 次 7月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP59-60.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 31.17K 19472 次 7月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP61-62.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 31.68K 19244 次 7月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP63-64.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 32.97K 18351 次 7月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP65-66.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 31.29K 17927 次 7月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP67-68.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 33.18K 19373 次 7月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP69-70.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 32.60K 17854 次 7月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP71-72.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 30.43K 17682 次 7月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP73-74.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 32.65K 17014 次 7月前

Tribes.and.Empires:Storm.of.Prophecy.EP01-75.2017.2160p&1080p.WEB-DL.x264.AAC-HQC.torrent 0 金币 1.08M 51627 次 7月前

9月前 #4楼
binyue1985
一派掌门
720百度网盘失效
8月前 #5楼
Jasongreat
一派掌门
老天爷,怎么这么快,一下子就更新了12集
8月前 #6楼
dqq1i2a3
小有名气
720失效,1080速度30k。。。
8月前 #7楼
lijie_sh_cn
江湖小虾
75集!动辄六七十集,现在的人都是死宅吗?
8月前 #8楼
minaco
江湖小虾
不是死宅 是死肥宅
8月前 #9楼
li481111
武林高手
好快啊 就想看这个
8月前 #10楼
xuzhifei25
无名小卒
这部是好剧!值得收4K版本!!
8月前 #11楼
dengzi520
无名小卒
720P 第七集 压缩包损坏~
8月前 #12楼
Computer_User
武林高手

HQC可以下載優酷的片源嗎?愛奇藝失真嚴重又占空間!還是優酷畫質好。

8月前 #13楼
金枪西门庆
一派掌门
无聊的奇幻,垃圾。
8月前 #14楼
紫紫小仙女
一代宗师
熬过前两集,越看越有质感
8月前 #15楼
nimonimo514
无名小卒
这个暂时来说还是CYW的那个1080最好
8月前 #16楼
恚鈊
小有名气
感谢分享,好看
8月前 #17楼
chh2510
小有名气
知道两个男演员,女的一个不认识,O__O "…
8月前 #18楼
dqq1i2a3
小有名气
好长时间不更新了
8月前 #19楼
tonglyyn
禁止发言
用户被禁言,帖子被屏蔽。
8月前 #20楼
游客组